Utylizacja czujek jonizujących

Zajmuję się także utylizacją czujek jonizujących dymu .

Utylizuję czujki każdego typu, czujniki  jonizujące lub izotopowe – wykorzystujące materiały promieniotwórcze

Składają  się z dwóch komór jonizacyjnych z niewielką ilością substancji promieniotwórczej. Jedna z komór jest szczelna i stanowi odniesienie do wskazań z drugiej komory, która jest otwarta na środowisko zewnętrzne, tj. możliwy jest tam możliwy na przykład napływ zadymionego powietrza. Ponieważ pojawienie się dymu w komorze spowoduje zmianę pochłaniania promieniowania, możliwe jest wykrycie takiej sytuacji poprzez porównanie napięć wyjściowych między komorą otwartą a zamkniętą, np. komparatorem

Utylizuję odpady z całej Polski po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu .

Ostatnie realizacje